V sodelovanju z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana in dnevnim centrom aktivnosti Gosposvetska smo imeli 12.6.2023 ob 12. uri predavanje, na katerem je asist.dr. Miha Oražem, mag. bioetike, z Onkološkega inštituta v Ljubljani predaval o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka z namenom ozaveščanja ranljivih skupin in širše javnosti o priporočilih ter o tem, kako lahko posameznik, z njihovim upoštevanjem pomembno poskrbi za svoje zdravje in zmanjša tveganje, da bo zbolel ali umrl zaradi raka. Poleg tega smo promovirali sofonancerja, ministrstvo za zdravje in predstavili spletno stran programa. Predsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije, g. Antauer je predstavil delovanje društva.

Z DCA smo se dogovorili za nadaljevanje aktivnosti v začetku jeseni.

Inštitut Emonicum

Predavanje dr. Oražma 12.6.2023 v DCA Gosposvetska