Zakaj uporabljati vprašalnik IPSS? S pomočjo vprašalnika – seštevka točkovanja simptomov – se odločamo za terapijo in spremljamo njeno uspešnost. Trenutno
najboljši vprašalnik je IPSS (International Prostate Symptom Score – mednarodna lestvica simptomov, ki jih povzroči povečana prostata). Uvedla ga je ameriška urološka zveza (American Urological Association – AUA) leta 1990, vsebuje 7 vprašanj z ocenami od 1-5. Vprašanja 1, 3, 5 in 6 se nanašajo na simptome praznjenja sečnega
mehurja, medtem ko z vprašanji 2, 4 in 7 ocenjujemo simptome shranjevanja seča.

Z uporabo vprašalnika IPSS ločimo tri stopnje izraženosti simptomov spodnjih sečil: manjše težave 0-7, zmerne 8-19 in resne težave 20-35. Veliko avtorjev priporoča, da bolnike z manjšimi težavami le opazujemo, z zmernimi zdravimo z zdravili in z resnimi zdravimo z zdravili ali operiramo. Pomagamo si tudi z vprašanjem o kvaliteti življenja (vprašanje 8), ki je del IPSS vprašalnika (ocene od 0 do 6).

Mednarodni vprašalnik o simptomih prostate (IPSS)