Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, Skupaj za družbo zdravja (Uradni list RS, št. 25/16). 

Pri tem podpirajo aktivnosti za uresničevanje zakonodajnih in strateških dokumentov na področjih:

  • zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti,
  • preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem,
  • obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih bolezni,
  • preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s
    tem povezane škode,
  • krepitve duševnega zdravja,
  • preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni ter
  • zdravega življenjskega sloga mladih.

Poseben poudarek javnega razpisa je na naslavljanju potreb ranljivih skupin prebivalstva, spodbujanju mreženja, sodelovanja in partnerstva med organizacijami ter institucijami, ki delujejo na vsebinskih področjih tega javnega razpisa.

Javni razpis Ministrstva za zdravje