Program UROŠ je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje v Uradnem listu Republike Slovenije št. 74/22 dne 27. 5. 2022. Partnerji programa so Inštitut Emonicum, Društvo uroloških bolnikov Slovenije, Onkološki inštitut Ljubljana, Železniški zdravstveni dom Ljubljana in Inštitut Hevreka!.

Program, ki naslavlja področje preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni, je namenjen krepitvi zdravstvene ozaveščenosti prebivalcev lokalnih skupnosti o preventivi in obravnavi najpogostejših kroničnih uroloških bolezni in stanj:

  • motenj kontinence
  • okužb sečil in
  • raka prostate in mehurja

Kronične urološke bolezni in stanja pri obeh spolih sodijo med najpogostejše zdravstvene težave. Zaradi specifičnosti odnosa do njih na osebni ravni jih spremlja tudi stigma, zato se o njih malo govori. Posledica takega stanja je, da veliko ljudi z njimi živi ob zmanjšani kakovosti življenja brez ustrezne zdravstvene obravnave, ki jo poiščejo šele, ko je bolezen že napredovala. Čeprav prizadevajo vse starostne skupine, se njihova razširjenost povečuje s starostjo, zato je preventiva najbolj učinkovita med mlajšimi in osebami v srednjem življenjskem obdobju. Prav zato je ustrezno izobraževanje izrednega pomena za ohranjanje in preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.

Program UROŠ naslavlja tudi vse težjo dostopnost do zdravstvenih storitev, veliko kadrovsko pomanjkanje na področju urologije in dejstvo, da se dejavniki tveganja za kronične nenalezljive bolezni in raka prostate in mehurja slabšajo in da jih z dobro preventivo v več kot 1/3 primerov lahko preprečimo. V program zato partnerji vključujemo aktivnosti za njihovo zgodnje odkrivanje. K zmanjševanju obolevnosti oziroma nastanka raka bomo prispevali z izobraževanjem o dejavnikih, kot so način življenja, skrb za zdravje, preventivne dejavnosti ter pravočasno ukrepanje pri zaznavi sprememb, ki v napredovani fazi zmanjšujejo možnosti ozdravljenja.

S programom želimo v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji in v domačem okolju s sodelovanjem stroke, odgovornih lokalnih deležnikov in prebivalcev vseh starostnih skupin okrepiti njihovo zdravstveno pismenost in razviti načine učinkovitih preventivnih pristopov ter osebne vsakodnevne obravnave za ozaveščeno, zdravstveno razgledano lokalno skupnost z zdravimi in socialnimi navadami.

S programom želimo bolnike spodbuditi, da bodo začeli aktivno skrbeti za svoje zdravje, pridobili potrebna znanja in veščine ter izoblikovali pozitivna stališča in vedenjske vzorce za zdrav življenjski slog.