Moško zdravje

Primož Tršinar, dr.med, spec.urolog, ŽZD Ljubljana Moški spol je fizično močnejši, glede zdravja pa šibkejši. Povprečna življenjska doba moških je približno 5 let in pol krajša  primerjavi z ženskim spolom. Razloge je potrebno iskati v naravi dela, ki ga moški opravljajo