Raziskava novega načina zdravljenja prekomerno aktivnega sečnega mehurja (PASM) in urgentne urinske inkontinence (UUI) z metodo Inhibicija detruzorja (ID).

Prekomerno aktiven sečni mehur je bolezen, ki se kaže kot nenadno, neustavljivo tiščanje na vodo, pogosto uriniranje preko dneva (vsaj osemkrat) in več kot dvakratno uriniranje ponoči. Če pacientu ob tem tudi odteka urin proti njegovi volji, govorimo o urgentni urinski inkontinenci.

Pogostost PASM pri starejših ženskah je prek 40 %, pri moških pa med 25 in 30 %. Z leti se pogostost pri obeh spolih povečuje. Urgentno urinsko inkontinenco ima okoli 10–13 % populacije, poleg tega pa ima mešano stresno urgentno inkontinenco okoli 16 % ženske populacije. Tudi pogostost teh težav se z leti povečuje.

Bolezen je torej precej pogo sta. Prizadetim povzroča številne težave, kot so na primer: izogibanje izletom in prireditvam, izhodom od doma, nakupovanju. Zaradi tega imajo prizadeti pogosto psihične režave v obliki depresivnih stanj. Visoki so tudi stroški za pripomočke. Značilno za to bolezen je tudi, da bolniki zaradi predsodkov in sramu dolgo ne iščejo  pomoči oziroma skrivajo svoje težave.

Zdravljenje PASM in UUI obsega: spremembe vedenja (hujšanje, primerno prehrano), trening mehurja, terapijo z botoksom in stimulacijo tibialnega živca. Od zdravil seuporabljajo antiholinergiki in beta 3 agonisti.

Inhibicija detruzorja (umiritev prekomerno aktivnega sečnega mehurja) je nova metoda, s katero umirimo mehur pri nenadnemu tiščanju na vodo pri bolnikih, ki imajo PASM in UUI. Mehur se umiri za krajši čas, kar omogoča, da prizadeti pride do stranišča in normalno odvaja urin. Način delovanja metode ID je v tem, da zmanjšamo pritisk v mehurju, ki se spontano krči in s tem povzročimo, da se krčenje ustavi. Zaradi tega za določen čas prizadetega preneha tiščati na vodo.

Raziskava na 45 bolnicah in 10 bolnikih je pokazala, da so z uporabo metode ID odložili uriniranje za 1-5 minut v 55 % in za več kot 5 minut v 45 %. 54 % bolnikom ni urin nikoli več nepričakovano uhajal. 16 % je uhajal manjkrat kot pred uporabo metode. Bistveno se je zmanjšala tudi uporaba podlog. Bolnice so ocenile metodo s 7,56, bolniki pa z 8,0 točke od 10 možnih. Ko so se metode naučili, z izvajanjem niso imeli večjih težav.

Metoda Inhibicija detruzorja po Svoljšaku se je v naši raziskavi izkazala za učinkovito in neškodljivo. Bolniki so jo v pripombah pohvalili in ocenili, da je zelo izboljšala kakovost njihovega življenja.

Metoda je opisana v knjižici Inhibicija detruzorja – metoda za umiritev prekomernega delovanja sečnega mehurja, ki so jo prejeli udeleženci raziskave. Večina sodelujočih je menila, da je metoda v knjižici primerno in razumljivo opisana.

Če bodo nadaljnje raziskave potrdile ugodne učinke metode Inhibicija detruzorja, bi lahko to postal standardni način lajšanja težav pri PASM in UUI.

Janez Svoljšak dr. med. spec.

INHIBICIJA DETRUZORJA – Metoda za umiritev prekomerno aktivnega sečnega mehurja