V sodelovanju z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana in dnevnim centrom aktivnosti Kunaverjeva smo organizirali predavanje, ki je potekalo v prostorih dnevnega centra aktivnosti na Kunaverjei ulici 6-8 v ponedeljek 23.10.2023 ob 17.uri in na katerem je asist.dr. Miha Oražem, mag. bioetike, z Onkološkega inštituta v Ljubljani predaval o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka z namenom ozaveščanja ranljivih skupin in širše javnosti o priporočilih ter o tem, kako lahko posameznik, z njihovim upoštevanjem pomembno poskrbi za svoje zdravje in zmanjša tveganje, da bo zbolel ali umrl zaradi raka.

Predavanje asist.dr. Oražma v DCA Kunaverjeva 23.10.2023