Dr. Blaž Grošelj, dr. med., je specializant onkologije z radioterapijo. Zaposlen je na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Doktoriral je iz eksperimentalne radiobiologije na Univerzi v Oxfordu.