Študiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 2011 opravil specialistični izpit. Trenutno dela v SB Novo mesto (kot vodja oddelka za urologijo), v Železniškem ZD v Ljubljani v urološki ambulanti in v specialistični urološki ambulanti v Diagnostičnem centru Medicointerna. Redno predava za splošne zdravnike in za urološke bolnike. Redni udeleženec evropskih uroloških srečanj in kongresov/delavnic.