dr.med., spec. onkologije zaposlen na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer se ukvarja z zdravljenjem rakov sečil in rodil. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je asistent za področji onkologije in medicinske etike. Je tudi magister bioetike in član uredniških odborov znanstvenih revij Radiology and Oncology in Reports of Practical Oncology and Radiotherapy.